اوقات شــرعی
آب و هوا
مدیر امورمالینام ونام خانوادگي : 
مصطفی صافی زاده مدرك تحصيلي   :  


پست الکترونیک: safizadeh@agrijahad-kr.ir


آدرس و تلفن :  ميدان آزادي – ساختمان شماره 1- تلفن 32448235شرح وظايف :

- تنظيم حساب اعتبارات و توزيع آنها براساس بودجه مصوب واحدها باتوجه به قوانين ومقررات

- تنظيم و نگهداري دفاتر حساب اعتبارات و تعهدات سازمان و تلاش درجهت تامين آنها

- تهيه و تنظيم و پرداخت ليستهاي حقوق و مزاياي كاركنان

- نگهداري حساب اموال سازمان در چهارچوب آيين نامه هاي مربوطه

- رسيدگي و بازبيني اسناد هزينه و ساير فعاليتهاي مالي سازمان و تطبيق آنها با قوانين و مقررات مي باشد


روزهای ملاقات: سهشنبه های هر هفته 9:15-7:15کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان محفوظ است
طراحی و پشتیبانی : نگارندگان تفکر خلاق