اوقات شــرعی
آب و هوا
آخرین اخبار اطلاعيه

ممنوعیت استفاده از سم کلرپیریفوس (دورسبان)

سفیدک پودری خیار یکی از بیماری‌های قارچی رایج در گلخانه می‌باشد.

یکی از بیماری های مهم درختان میوه سردسیری، سفیدک پودری می باشد.

سوسک شاخک بلند رزاسه یکی از آفات درختان میوه دانه دار و هسته دار متعلق به خانواده گلسرخیان و همچنین سنجد ، زالزالک ، رز و نارون است

با وجود کاهش خسارت آفت پسیل به نسبت سنوات گذشته تا کنون و حسب گزارشات کارشناسان ستاد شبکه مراقبت و پیش آگاهی در خصوص افزایش جمعیت آفت و امکان بروز خسارت آفت مذکور ، موارد ذیل به آگاهی می رسد:

سفیدک پودری خیار یکی از بیماری‌های قارچی رایج در گلخانه می‌باشد.

بیماری سفیدک داخلی خیار یکی از بیمارهای قارچی است که در صورت عدم مدیریت صحیح گلخانه ها و وجود شرایط مناسب خسارت زیادی وارد می‌کند.

نماتود مولد غده ریشه یکی از بیماری های مهم پسته می باشد.

یکی از بیماری های مهم درختان میوه سردسیری، سفیدک پودری می باشد.

قارچ سفیدک سطحی گل محمدی در مناطق مرطوب بهترین شرایط رشد وتکثیر را دارا می باشد، در نتیجه رطوبت کافی باعث ازدیاد اسپور های قارچ می شود آلودگی را درپی خواهد داشت.

از نشانه هاي سرخشكيدگي درختان پسته ايجاد لكه هاي قهوه اي تا سياه رنگ فرورفته در شاخه ها مي باشد

یکی از آفات بسیار مهم درختان پسته، پسیل پسته (شیره خشک) می باشد که هر ساله در صورت عدم مدیریت صحیح به درختان خسارت زیادی از جمله ریزش برگ ها و ریزش جوانه های میوه دهنده سال بعد و کم مغز شدن میوه پسته وارد می کند.

روش های كنترل شب بره مینوز گوجه فرنگی:

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان محفوظ است
طراحی و پشتیبانی : نگارندگان تفکر خلاق