اوقات شــرعی
آب و هوا
آخرین اخبار شهرســتان کرمان

ازجمله نهادهای با ارزش که بنیانگذارجمهوری اسلامی فرمان بنیان آن را صادرکردند نهاد مقدس جهاد سازندگی بود.

در چهارمین روز از هفته جهاد کشاورزی مدیر، معاونین و جمعی از روسای ادارات واحدها و بخشهای تابعه شهرستان کرمان در محل دفتر فرمانداری کرمان با فرماندار کرمان دیدار کردند.

با توجه به تخصیص تسهیلات ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری در مناطق روستایی و عشایری و کمتر توسعه یافته با سود6 درصد وبرگزاری جلسات و کمیسیونهای مختلف به منظور جذب اعتبار و تخصیص به بهره برداران متاسفانه شاهد هستیم که بدلیل سختگیری های بانکهای عامل بسیاری از بهره برداران نتوانستند از این اعتبارات استفاده کنند که خود میتواند عوامل متعددی در عدم تولید و اشتغال را بدنبال داشته باشد.

سفیدک پودری خیار یکی از بیماری‌های قارچی رایج در گلخانه می‌باشد.

بیماری سفیدک داخلی خیار یکی از بیمارهای قارچی است که در صورت عدم مدیریت صحیح گلخانه ها و وجود شرایط مناسب خسارت زیادی وارد می‌کند.

نماتود مولد غده ریشه یکی از بیماری های مهم پسته می باشد.

گزپیچ یکی از علفهای هرز مهاجم در باغات پسته می باشد.

کنه تارعنکبوتی انجیر یکی از آفات خسارت زای انجیر می باشد که علائم خسارت به صورت زیر می باشد.

پروانه پوستخوار میوه پسته (کراش) دارای 3 نسل در سال می باشد.

آفت کرم سفید ریشه به انواع درختان میوه دانه دار ، هسته دار، درختان غیر مثمر،گیاهان زینتی و برخی گیاهان زراعی خسارت وارد می کند.

در شهرستان کرمان رها سازی ماهیان گرمابی وسرد آبی در دوماهه اول سال جاری به تعداد سیصدوسی هزار قطعه رسید.

نماتود مرکبات یکی از عوامل مهم خسارت زا در باغات مرکبات می باشد.

سفیدک پودری یا سطحی انگور یکی از بیماری های مهم درختان انگور می باشد که باعث کاهش کمیت و کیفیت انگور می شود.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان محفوظ است
طراحی و پشتیبانی : نگارندگان تفکر خلاق