اوقات شــرعی
آب و هوا
آخرین اخبار شهرســتان شهربابک

سوسک شاخک بلند رزاسه یکی از آفات درختان میوه دانه دار و هسته دار متعلق به خانواده گلسرخیان و همچنین سنجد ، زالزالک ، رز و نارون است

به استحضار کشاورزان محترم می رساند با توجه به کارشناسی های انجام شده در این منطقه زمان مناسب مبارزه برای کنترل نسل دوم پروانه کرم سیب از تاریخ 97/3/19به مدت یک هفته می باشد.

کنه دو نقطه ای یا کنه تار عنکبوتی بر روی اکثر درختان میوه سردسیری مانند به ، بادام، سیب و انجیر و... فعالیت دارد.

مشاهده خروج حشرات کامل پروانه چوبخوار گردو

با وجود کاهش خسارت آفت پسیل به نسبت سنوات گذشته تا کنون و حسب گزارشات کارشناسان ستاد شبکه مراقبت و پیش آگاهی در خصوص افزایش جمعیت آفت و امکان بروز خسارت آفت مذکور ، موارد ذیل به آگاهی می رسد:

جهت دوازده طرح قابل افتتاح در هفته جهاد کشاورزی شهربابک با اعتباری بالغ بر 19800 میلیون ریال هزینه شده است که از این مقدار 10440 میلیون ریال اعتبارات و تسهیلات بخش دولتی و 9360 میلیون ریال باقیمانده آورده شخصی مجریان طرح می باشد.

فرا رسیدن زمان کنترل شیمیایی علیه شپشک نخودی به شپشک نخودی از جمله آفاتی است که به درختان به ، بادام و ... حمله می کند .

سن های زیان آور پسته سن های زیان آور پسته یکی از آفات مهم درختان پسته می باشند که قادرند از مرحله تشکیل تا رسیدن میوه با تغذیه از میوه پسته ایجاد خسارت نمایند.

سن های زیان آور پسته یکی از آفات مهم درختان پسته می باشند که قادرند از مرحله تشکیل تا رسیدن میوه با تغذیه از میوه پسته ایجاد خسارت نمایند.

بدینوسیله دستورالعمل مبارزه با بيماري پوسیدگی طوقه و ریشه (گموز یا شیره سیاه)در باغات پسته را به اطلاع میرساند.

با استناد به گزارشات رسیده آفت سوسک سرشاخه خوار پسته (سوسکو) در برخی باغات پسته مشاهده شده است .

سن های زیان آور پسته یکی از آفات مهم درختان پسته می باشند که قادرند از مرحله تشکیل تا رسیدن میوه با تغذیه از میوه پسته ایجاد خسارت نمایند.

با توجه به حضور جمعیت قابل توجه آفت پسیل (شیره خشک) در بعضی باغات شهرستان شهربابک، جهت کنترل این آفت با مشورت به موقع با کارشناسان ذیصلاح گیاهپزشکی نسبت به مبارزه شیمیایی اقدام نمایید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان محفوظ است
طراحی و پشتیبانی : نگارندگان تفکر خلاق