اوقات شــرعی
آب و هوا
آخرین اخبار شهرســتان انار

در هفته دولت 4 طرح زیربنائی کشاورزی با هزینه کرد اعتباری معادل 7700 میلیون ریال در شهرستان انار به بهره برداری می رسد.

احتراما به آگاهی می رساند تحقیقات مرتبط با استفاده از گوگرد جهت مبارزه علیه پسیل پسته و کنترل خسارت آن به اتمام نرسیده است.

برگزاري اين نمايشگاه علاوه بر اشتغال زايي و كسب درآمد براي زنان روستايي عضو صندوق فرصت مناسبي براي تقويت و افزايش روحيه خودباروري جامعه روستايي و كارآفرينان بخش كشاورزي است.

با وجود کاهش خسارت آفت پسیل به نسبت سنوات گذشته تا کنون و حسب گزارشات کارشناسان ستاد شبکه مراقبت و پیش آگاهی در خصوص افزایش جمعیت آفت و امکان بروز خسارت آفت مذکور ، موارد ذیل به آگاهی می رسد:

درکارگاه آموزشی كالیبراسیون وتنظیم سمپاشها منطقه بیاض شهرستان انار 40 نفر ازکشاورزان خبره منطقه وکارشناسان مراکزجهادکشاورزی بصورت تئوری وعملی بانحوه ی تنظیم سمپاشها ونوع سمپاش کاربردی درمنطقه باتوجه به شرایط منطقه آشناشدند.

بدینوسیله دستورالعمل مبارزه با بيماري پوسیدگی طوقه و ریشه ( گموز یا شیره سیاه ) در باغات پسته را به اطلاع می رساند.

به استناد نتایج حاصل از بررسی های انجام شده، زمان مبارزه شیمیایی علیه آفت شپشک واوی پسته فرا رسیده است . برای مبارزه علیه این آفت می توانید از سموم زیر (با توجه به سموم مجازز کشور) استفاده نمایید:

با توجه به حضور جمعیت قابل توجه آفت پسیل (شیره خشک) در بعضی باغات شهرستان انار، جهت کنترل این آفت با مشورت به موقع با کارشناسان ذیصلاح گیاهپزشکی نسبت به مبارزه شیمیایی اقدام نمایید.

آفت سوسک سرشاخه خوار(سوسکو) یکی از آفات مهم درختان پسته می باشد که درصورت عدم مبارزه به موقع، خسارت قابل توجهی به باغات پسته وارد می آورد.

جهت جلوگیری ازطغیان ومقاومت آفات نسبت به سموم شیمیایی ازانجام موارد ذیل خودداری فرمایید:

جهت کاهش خطرات ناشی از مبارزات شیمیایی علیه آفات و افزایش راندمان آن، موارد ایمنی ذیل را رعایت فرمایید:

جهت استفاده ازسموم حتما با كارشناسان كلينيك هاي گياهپزشكي مشورت نماييد .

به اطلاع می رساند بهترین زمان برای مبارزه با آفت میوه خوار پسته زمانی است که دو سوم گلبرگها ریزش نموده و بیش از ۷۰ درصد دانه ها ارزنو شده باشند.با توجه به سموم مجاز کشور، سم زیر توصیه می گردد:

با توجه به لزوم افزايش و آگاهي باغداران نسبت به شناخت آفت پسيل پسته و به جهت كاهش تعداد دفعات سمپاشي ومبارزه تلفيقي اول فصل اين آفت و حفظ دشمنان طبيعي، كلاس آموزشي مديريت تلفيقي كنترل آفت پسيل پسته به مدرسي آقاي دكتر بصيرت روز با حضور ٣٠ نفر از باغداران در محل مركز جهاد كشاورزي دهستان بياض برگزار گرديد .

با توجه به اینکه در سال زراعی جاری میزان محصول کم بوده است و در صورت وجود آفت سنک در باغات خسارت به میزان قابل توجهی خواهد بود، ضرورت دارد ضمن دقت در صورت مشاهده جمعیت آفت در حد آستانه خسارت اقتصادی نسبت به مبارزه به روش زیر اقدام شود:

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان محفوظ است
طراحی و پشتیبانی : نگارندگان تفکر خلاق